Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Zbiór buraków, składowanie i okrywanie
Informuje jakie należy podjąć działania przy zbiorze buraków, składowaniu i okrywaniu aby minimalizować straty plonu.
Thumbnail LIZ - Ocena wyoranych buraków
Ułatwia podjęcie właściwych decyzji w celu ograniczenia strat podczas zbioru.
Thumbnail LIZ - Wyniki kampanii
Wyniki średniej dziennej polaryzacji i zanieczyszczenia buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Fungicyd
Program oblicza straty powodowane przez chwościka buraka i ramularię bez ochrony fungicydowej oraz efekt po zastosowaniu fungicydu.
Thumbnail LIZ - Stosowanie fungicydów
Zestawienie zalecanych fungicydów systemicznych do zwalczania chorób liści buraka cukrowego.
Thumbnail LIZ - Samosiewy rzepaku
Program oblicza sumę temperatur gleby powyżej 8°C zmierzonych na głębokości 10 cm od momentu wschodów samosiewów rzepaku po żniwach i wskazuje optymalny termin ich zniszczenia.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (broszura)
Broszura ułatwia wybór odpowiedniego systemu uprawy w zależności od indywidualnych zagrożeń dla danego stanowiska (erozja wodna, wietrzna, itp.)
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.