Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Kalkulator nasion
Program oblicza precyzyjnie zapotrzebowanie nasion (j.s.) na ha oraz całą powierzchnię uprawy buraków.
Thumbnail LIZ - Siewnik
Wykaz czynności niezbędnych do sprawdzenia stanu technicznego siewników.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (program)
Program ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Następcze działanie herbicydów
Następcze działanie herbicydów informuje o wpływie obcych dla buraków cukrowych herbicydów zastosowanych wcześniej w przedplonie.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (broszura)
Broszura ułatwia wybór odpowiedniego systemu uprawy w zależności od indywidualnych zagrożeń dla danego stanowiska (erozja wodna, wietrzna, itp.)
Thumbnail Metodyka intergowanej ochrony buraka
Zbiór informacji dot. integrowanej ochrony buraka.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.