Aktualne oferty LIZ:
Thumbnail LIZ - Npro
Program określa optymalną dawkę azotu mineralnego pod buraki cukrowe. Do programu załączona jest instrukcja wideo. 
Thumbnail LIZ - Kalkulator nasion
Program oblicza precyzyjnie zapotrzebowanie nasion (j.s.) na ha oraz całą powierzchnię uprawy buraków.
Thumbnail LIZ - Wyniki kampanii
Wyniki średniej dziennej polaryzacji i zanieczyszczenia buraków cukrowych.
Thumbnail LIZ - Dungpro
Program bilansuje roczne zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe (P, K, Mg, Ca) oraz mikroelementy ( Na, Cu, B, Mn) dla poszczególnych roślin uprawianych w płodozmianie.
Thumbnail LIZ - Systemy uprawy gleby (program)
Program ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk. Do programu załączona jest instrukcja wideo.
Thumbnail LIZ - Bilans próchnicy
Program bilansuje próchnicę-C z całej uprawy polowej w jednym roku gospodarczym.