Wprowadzanie                                                
  Stanowisko Nazwa pola               mg/100g mg/kg %    
    Opady-roczne     mm               pH P2O5 K20 Mg Na Cu B Mn Zn Humus    
    Kategoria gleby    
  Zasobność gleby    
          3              
Rok poprzedni
  Między-
plon
Roślina                
 
 
   
  Wzrost                
     
   
       
  Zebrany?                
     
     
       
  Plon-
główny
Roślina      
 
 
 
   
  Plon (np. t/ha…)        
  Słoma-liście zebrane ?  
     
     
     
       
  Nawóz
organiczny/
naturalny
Rodz. nawozu 1              
 
 
   
  Ilość                            
  Rodz. nawozu 2              
 
 
   
  Ilość                            
  Wynik           dla płodozmianu dla dla dla    
Zalecenie nawozowe (kg/ha)
P2O5
K2O
MgO
CaO
Na
Cu
B
Mn
Zn
Komentarze:
                           
                                       
    Zawartości skł. pok.   W białe pola wprowadzić zawartości wg własnej analizy nawozu  
                    mg/100 g         %    
          pH     P2O5   K2O     Mg     próch.  
    Gleba                      
                                       
    Nawóz organiczny           kg/t, m³                
          CaO     P2O5     K2O     MgO          
    1.Rodz. naw.              
      2.Rodz. naw.              
                                       
    1.Rodz. naw.              
      2.Rodz. naw.              
                                       
    1.Rodz. naw.              
      2.Rodz. naw.              
                                     
                                       
        zaw. średnie                        
          zaw. skorygowane                      
                                       
                                                       
                                                                         
Bilans płodozmianu
kg/ha
P2O5
K2O
MgO
CaO
Zapotrzebowanie ogółem
Wprowadzenie w nawozach organicznych
Pozostałe zapotrzebowanie 
Bilans w latach
kg/ha
Rok ub.
P2O5
K2O
MgO
CaO
Składniki pokarmowe w słomie/liściach
1. Rok
Potrzeby międzyplonu i plonu głównego
Wymycie z gleby
Zwiększ./zmniejszenie wg zasob. gleby
Nawożenie gleby
Zwrot z liśćmi przedplonu
Wprowadzenie w naw. organicznych
Nadwyżka z roku ubiegłego
Saldo
Zalecenie
2. Rok
Potrzeby międzyplonu i plonu głównego
Wymycie z gleby
Zwiększ./zmniejszenie wg zasob. gleby
Nawożenie gleby
Zwrot z liśćmi przedplonu
Wprowadzenie w naw. organicznych
Nadwyżka z roku ubiegłego
Saldo
Zalecenie
3. Rok
Potrzeby międzyplonu i plonu głównego
Wymycie z gleby
Zwiększ./zmniejszenie wg zasob. gleby
Nawożenie gleby
Zwrot z liśćmi przedplonu
Wprowadzenie w naw. organicznych
Nadwyżka z roku ubiegłego
Saldo
Zalecenie
Przeniesienie na następ. płodozmian
kg/ha
P2O5
K2O
MgO
CaO
Zwrot z liśćmi przedplonu
Nadwyżka z przedplonu
Saldo
.