- Krótkie wiadomości
2018-01-19
2018-01-08
2018-01-19 Uwaga na następcze działanie herbicydów !!! Drukuj
   

Zalecamy sprawdzenie jakie  herbicydy zostały zastosowane w przedplonach na polach przewidzianych pod buraki cukrowe w bieżącym roku. Najwięcej  uszkodzeń wynika  z następczego działania herbicydów - pozostałości w glebie substancji aktywnych  w przypadku, gdy buraki cukrowe następują po kukurydzy i zbożach (zdj.)  Wpływ na całkowity rozkład herbicydów w glebie i tym na negatywne następcze oddziaływanie na rośliny ma  wiele czynników między innymi:

  • Termin zastosowania herbicydu oraz wysokość dawki
  • Przebieg pogody w całym sezonie wegetacyjnym oraz do terminu siewu rośliny następczej
  • Rodzaj gleby, zawartość próchnicy i świeżej materii organicznej (np. słomy, mulczu z międzyplonu)
  • Stosowany  system uprawy gleby (głębokość i intensywność wykonanych zabiegów oraz termin ich wykonania)  
Tabela LIZNastępcze działanie herbicydów ułatwia szybkie sprawdzenie po jakich preparatach i czasie od ich zastosowania oraz zabiegach uprawowych można bezpiecznie uprawiać buraki cukrowe. Szczegółowe informacje o danym preparacie zawarte są w etykiecie stosowania dostępne pod załączonym linkiem na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.