- Krótkie wiadomości
2019-03-19
2019-03-06
2019-02-18
2019-02-08
2019-01-26
2019-01-18
2019-01-11
2019-03-19 Początek siewu buraków!!! Drukuj
   

Pierwsze buraki cukrowe zostały zasiane w rejonie plantacyjnym cukrowni Środa Wlkp. Wilgotność gleby nie stwarzała żadnych problemów w wykonaniu uprawy pasowej zdj. Zalety tej technologii to między innymi :

  •  ochrona gleby przed erozją
  •  bardzo efektywne wykorzystanie wody z gleby,
  •  ochrona struktury gleby ponieważ uprawia się tylko strefę ukorzenienia rośliny
  •  możliwość nawożenia pod korzeń
  •  mniejsze koszty jednostkowe.

Decyzję o rozpoczęciu uprawy przedsiewnej i siewu buraków należy podejmować indywidualnie, biorąc pod uwagę warunki na polu, temperaturę gleby i jej wilgotność oraz prognozę pogody. Zbyt wczesny wjazd w pole szczególnie na glebach cięższych, o dużej wilgotności może spowodować nieodwracalne w tym sezonie wegetacyjnym uszkodzenie jej struktury. Należy pamiętać, że im krótszy jest okres od zainicjowania procesu kiełkowania do wschodów buraków tym większe są szanse na zdrowe siewki, które będą się prawidłowo i szybko rozwijać. Niekorzystne warunki - niska temperatura gleby, przymrozki poniżej minus 3o C lub susza mogą obniżyć polową zdolność wschodów w stosunku do już skiełkowanych nasion w glebie o nawet ponad 30 %.