- Monitoring chorób grzybowych liści
 

Archiwum : 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,


Monitoring chorób grzybowych liści oferuje co tydzień przegląd początku porażenia i przebieg rozwoju chwościka buraka oraz brunatnej plamistości na ponad 200 plantacjach buraków w rejonie Cukrowni: Glinojeck, Gostyń, Środa Wlkp. i M. Górka.
Jeżeli według monitoringu na polach w pobliżu plantacji rolnika pojawi się porażenie to należy przeprowadzić szczegółową kontrolę pola w celu dokładnego określenia stopnia porażenia plantacji buraków (porażenie ilościowe wg metody zrywania liści).

Krótka instrukcja :

  • przejść przez pole po przekątnej
  • pobrać losowo 100 liści, (1 liść z buraka ze środkowego okółka, wg schematu załączonego z prawej strony)
  • określić ilość porażonych liści w % (porażenie ilościowe)
  • porównać procent porażenia z progami zwalczania wg poniższej tabeli

Termin porażenia chorobami Próg zwalczania (szkodliwości)
do 31.07. 5% porażonych roślin
od 1.08-7.08. 10% porażonych roślin
od 8.08-15.08. 15% porażonych roślin
od 16.0 8. 45% porażonych roślin

W celu zahamowania rozwoju porażenia zabieg fungicydowy powinien być wykonany najpóźniej przy osiągnięciu progu zwalczania (szkodliwości). Szczegółowe oznaczenia na mapkach poszczególnych rejonów cukrowni oraz tabele umożliwią Państwu dokładne zapoznanie się z wynikami obserwacji dotyczącymi występowania chorób grzybowych. W przypadku potrzeby dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z naszymi doradcami surowcowymi.

 

<< Mapy monitorowanych rejonów >>