- Koszty nawożenia
 

 
Który nawóz zastosować?

Dzięki naszemu programowi LIZ - Koszty nawożenia każdy z rolników może samodzielnie sprawdzić, który nawóz i w jakiej ilości należy zastosować tak, aby nawożenie na danym polu było jak najbardziej korzystne ekonomicznie.

Główna maska programu służy do wyboru rożnych nawozów w zależności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe. Poprzez wybór nawozu z rozwijanej listy i wprowadzenie w kolumnie o nazwie - "kg/ha" ilości nawozu, jaką chcemy zastosować program oblicza ilość składników pokarmowych zawartych w wybranej ilości nawozu oraz koszt nawozu wraz z wysiewem. W części ekranu o nazwie - "razem nawożenie" program oblicza czy zostało pokryte zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Program umożliwia przygotowanie dwóch wariantów nawożenia.

W tabeli - "Wykaz nawozów" można uaktualnić cenę zakupu wyszczególnionych nawozów oraz szacowany koszt wysiewu w danym gospodarstwie. W/w tabeli można także wprowadzić inne nawozy.

W tabeli - "Relatywne ceny nawozów" program oblicza relatywne ceny nawozów w zależności od średniej ceny danego składnika pokarmowego.

Bardziej szczegółową instrukcję mogą Państwo pobrać klikając na przycisk umieszczony poniżej.

Przykład zastosowania (wprowadzenie i zalecenie):