- Herbicyd
 
 

 
Program komputerowy LIZ-Herbicyd optymalizuje zastosowanie herbicydów i graminicydów

uwzględniając:

  • fazę rozwojową buraków

  • gatunek i fazę rozwojową chwastów jedno i dwuliściennych

  • aktualne warunki w których zostaną zastosowane ( pogoda, gleba, stan buraków, wcześniej wykonane zabiegi) a mające wpływ na skuteczność wykonanego zabiegu

  • możliwość wyboru herbicydów alternatywnych

  • ceny

Dodatkowo program umożliwia wykonanie szacunku wstępnego na potrzebne herbicydy w wszystkich przewidywanych zabiegach.

 

Przykład (zalecenie)

 

 
 
Aktualne zalecenie (3 min. 30 sek.)
Herbicydy alternatywne (2 min. 31 sek.)
Proszę kliknąć tutaj aby uruchomić program.