- Nawóz wapniowy
 

 
Niniejsza broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące właściwości i możliwości zastosowania wapna defeko - saturacyjnego:

  • pochodzenie produktu,
  • wartość nawozowa wapna defekacyjnego,
  • informacje dotyczące terminu zastosoowania,
  • wielkość zalecanych dawek CaO na ha w zależności od kategorii agronomicznej gleby i wartości pH,
  • bezpośrednie telefony do osób u których można zamówić wapno defeko - saturacyjne.

 
 
Pliki do pobrania:
 
Pobierz broszurę dotyczącą nawozu wapniowego
Pobierz Acrobat Reader - program do przeglądania PDF.