- Informacje ogólne
 

 
Wysłodki mokre i wysłodki prasowane

Zarówno wysłodki mokre (10 - 12 % suchej masy), jak i wysłodki prasowane (22 % suchej masy) są jednakowo chętnie zjadane przez bydło i wykazują bardzo dobrą strawność. Jednakże wysłodki prasowane w odróżnieniu od wysłodków mokrych posiadają więcej zalet:

  • wysłodki prasowane to pasza objętościowa o jakości paszy treściwej ,
  • wysłodki prasowane zawierają mniej wody niż wysłodki mokre dlatego zmniejszają się koszty transportu (nie przewozi się wody),
  • wysłodki prasowane podnoszą wydajność mleka i zawartość białka w mleku,
  • wysłodki prasowane są bardziej przyjazne dla środowiska ponieważ podczas zakiszania nie dochodzi do wycieków soków
  • wysłodki prasowane można zakiszać w rękawach foliowych, dzięki tej metodzie zmniejsza się straty

Wysłodki suche, brykietowane i luźne

Wysłodki suche są paszą, która przechowuje się bardzo łatwo (nie wymagają procesu zakiszania) i są bardzo wartościowe w żywieniu młodych zwierząt: cieląt, prosiąt, jagniąt. Jednak szczególnie w dużych gospodarstwach, przygotowanych do zakiszania, rachunek kosztów przemawia za wysłodkami prasowanymi, których udział w dawce żywieniowej może być większy.

Melas

Melas od wielu lat stosowany jest jako dodatek do dawki żywieniowej w celu poprawy smakowitości paszy. W nowych technologiach przygotowywania kiszonek z traw może służyć jako dodatek wspomagający proces zakiszania. Równomiernie rozprowadzony w zakiszanej masie melas jest źródłem energii dla bakterii kwasu mlekowego. Ponadto poprzez efekt zlepiania umożliwia lepsze ubicie zakiszonej masy.

Wartość pokarmowa pasz z cukrowni

Rodzaj paszy Zawartość składników pokarmowych w 1 kg suchej masy paszy
(źródło INRA 1998)
SM
(g / kg)
EM2
(Mcal)
Białko surowe Włókno surowe Ca (g) P (g) JPM 3 JPZ4
Wysłodki mokre 120 2,73 98 206 13,0 1,0 1,01 0,99
Wysłodki prasowane 220 2,73 98 206 13,0 1,0 1,01 0,99
Wysłodki suche 899 2,73 98 206 13,0 1,0 1,01 0,99
Melas 761 2,74 146 0 3,5 0,5 1,03 1,04

SM - sucha masa
EM - energia metaboliczna
JPM - jednostka paszowa w produkcji mleka
JPZ - jednostka paszowa w produkcji żywca

W przypadku gdybyście Państwo mieli jakieś pytania dotyczące pasz z cukrowni lub ich wykorzystania w żywieniu zwierząt, prosimy o kontakt z pracownikami działu surowcowego Waszej cukrowni.