- Stosowanie herbicydów
 

 
Niniejsza broszura zawiera podstawowe informacje dotyczące zwalczania chwastów w uprawie buraków cukrowych:

 • wrażliwość poszczególnych chwastów dwuliściennych na różne substancje aktywne,
 • wrażliwość poszczególnych chwastów jednoliściennych na różne graminicydy,
 • tabela substancji aktywnych i nazw handlowych herbicydów,
 • doradztwo w zakresie wyboru strategii zwalczania chwastów,
 • przykładowe dawki herbicydów z doświadczeń,
 • doradztwo w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia dawki herbicydów w zależności od warunków
  na plantacji,
 • tabelę dotyczącą zależności pomiędzy : rodzajem rozpylacza, ciśnieniem roboczym,
  stopniem ograniczenia znoszenia kropel, prędkościa jazdy oraz ilością wody,

 
 
Pliki do pobrania:
 
Pobierz broszurę dotyczącą stosowania herbicydów w uprawie buraków cukrowych
Pobierz Acrobat Reader - program do przeglądania PDF.