- Dungpro
 

LIZ-Dungpro bilansuje roczne zapotrzebowanie na podstawowe składniki pokarmowe (P, K, Mg, Ca) oraz mikroelementy ( Na, Cu, B, Mn) dla poszczególnych roślin uprawianych w płodozmianie. Program w obliczeniach uwzględnia między innymi takie czynniki jak: potrzeby pokarmowe plonu głównego i międzyplonu, wymywanie składników pokarmowych z gleby, zasobność gleby oraz wprowadzenie składników pokarmowych do gleby z resztek pożniwnych i nawozów organicznych.

 

 

 
 

 Do przeglądania i drukowania zaleceń niezbędny jest program Adobe Reader.
Pobierz Acrobat Reader - program do przeglądania PDF.