- Siew - statystyka 2005
 

Statystyka siewów 2005

% zasianego 2.04 4.04 6.04 8.04 10.04 12.04 14.04 16.04 18.04 20.04 22.04 24.04 26.04 28.04
areału do

Rejon Cukrowni
Góra 4,7

8,7

56,3

68,2 69,0 80,0 90,5 99,0 100 100 100 - - -
Gosławice 1,2 6,1

35,2

47,5

48.0 65,1 80.5 93,2 97,5 99,0 100 - - -
Gostyń 2,6 6,2 38,4

52,2

53,1 79,5 89.5 95,1 98,1 99,5 100 - - -
Miejska Górka 5,7

13,6

42,9

54,5

55,2 75,2 85,6 99,1 100 100 100 - - -
Środa 0,7

7,8

38,4

51.2

52,0

74,5 88,5 96,3 99,1 99,8 100 - - -


do 30%


 

31-60%


 

61-90%


 

pow.90%