- Rozp. Komisji Europejskiej stan na 13.7.09r.
 

  Najważniejsze Rozporządzenia Komisji i Rady Wspólnoty Europejskiej dotyczące rynku cukru: