- Siew - statystyka 2006
 

Archiwum : 2005

Statystyka siewów 2006

% zasianego 2.04 4.04 6.04 8.04 10.04 12.04 14.04 16.04 18.04 20.04 22.04 24.04 26.04 28.04
areału do

Rejon Cukrowni
Gosławice 0 0

0

<0,1

0,4 23 25 27 33 62 75 80 92 100
Gostyń 0 0 <0,1

0,2

0,4 5 7 11 28 40 55 75 91 99
Miejska Górka 0

0

<0,1

0,3

0,5 10 16 23 35 65 80 92 97 100
Środa Wlkp. 0

0

<0,1

0,9

3,5

14 18 22 42 66 78 85 95 99


do 30%


 

31-60%


 

61-90%


 

pow.90%