- Samosiewy rzepaku Pytania/Pomoc tel.: 065-5752637/+48601795653
 
 
Program oblicza sumę temperatur gleby powyżej 8°C zmierzonych na głębokości 10 cm od momentu wschodów samosiewów rzepaku po żniwach i wskazuje optymalny termin ich zniszczenia, tak aby nie doszło do rozwoju nowej populacji mątwika burakowego (Heterodera schachti). Terminowe zwalczenie samosiewów rzepaku może do minimum zmniejszyć ryzyko rozmnożenia tego szkodnika. Temperatury gleby będą dotyczyły okresu od 15.07. do 15.09.2018.

Program będzie do dyspozycji od 15.07.2018