- Tabela rozpylaczy
 

Tabela rozpylaczy przedstawia zależność pomiędzy:

  • rozpylaczem (rodzaj, wielkość)
  • ciśnieniem roboczym
  • prędkością jazdy
  • ilością zastosowanej wody

Skuteczne powschodowe zwalczanie chwastów herbicydami działającymi przez liść wymaga intensywnego pokrycia powierzchni blaszki liściowej drobną kroplą. Jest to jednak zawsze związane z zwiększonym niebezpieczeństwem znoszenia kropel. 
W celu ustalenia kompromisu w tym zakresie w tabeli przedstawiony został stopień znoszenia w zależności od rodzaju rozpylacza, - wielkości, ciśnienia roboczego klasy oraz wielkości kropli.
Oprócz tego tabela zawiera także zalecenia dotyczące doboru ilości wody i wielkości kropli na różne zbiegi (przedwschodowe i powschodowe z zastosowaniem herbicydów i graminicydów).


Pobierz broszurę dotyczącą rozpylaczy.
Pobierz Acrobat Reader - program do przeglądania PDF.