- Technologia uprawy gleby Pytania/pomoc tel. 065 5752683, 5752661
 
 
Program jest pomocny przy wyborze najbardziej korzystnej technologii do danego stanowiska. Rolnik na podstawie określenia znaczenia (w skali1-9) takich problemów jak:
  • Erozja wodna i wietrzna
  • Zamulenie/-zaskorupienie
  • Zagęszczenie gleby
  • Możliwości wjazdu na pole i termin wykonania wiosennej uprawy
  • Występujące zachwaszczenie oraz szkodniki
  • Koszty uprawy

otrzymuje ocenę różnych technologii uprawy. Im większa ilość punktów pojawia się pod daną technologią tym bardziej jest ona korzystna na wybranym polu.

Ocena wpływu w/w problemów w poszczególnych technologiach została dokonana na podstawie wielu praktycznych doświadczeń i może różnić się od indywidualnej oceny rolnika.

Krytyczne uwagi, które mogą posłużyć do udoskonalenia działania programu prosimy kierować na adres www@liz.pl.