- Kalkulator płodozmianu
 
 
Program LIZ-Kalkulator płodozmianu umożliwia wyliczenie przychodów ( nadwyżki bezpośredniej + efektów dodatkowych z poszczególnych upraw) dla dwóch alternatywnych płodozmianów. Białe pola należy wypełnić indywidualnymi danymi dla własnego gospodarstwa takimi jak:
    • wysokość plonów
    • uzyskany przychód za 1 tonę plonu
    • poniesione koszty bezpośrednie
    • otrzymane płatności obszarowe dla poszczególnych upraw
    • efekty dodatkowe z uprawy np. wartość nawozową składników pokarmowych wprowadzoną do gleby w resztkach pożniwnych (liście buraków, słoma), które przedstawia poniższa tabela: