- Systemy uprawy gleby (broszura)
 
Systemy uprawy gleby pod buraki cukrowe
Broszura przedstawia wpływ różnych systemów uprawy gleby-konwencjonalnych i konserwujących na:
  • Erozję wodną i wietrzną
  • Zamulenie/zaskorupienie
  • Zagęszczenie gleby
  • Ogrzewanie się gleby
  • Niedobór wody
  • Niską zawartość próchnicy
  • Chwasty głęboko korzeniące
W celu wyboru optymalnego systemu uprawy należy brać pod uwagę tylko najważniejsze ryzyka występujące na danym stanowisku.