- Npro
 

Program "LIZ Npro" dostępny online określa optymalną dawkę azotu mineralnego pod buraki cukrowe z uwzględnieniem specyficznych warunków glebowych, klimatycznych oraz gospodarowania. Ponieważ zostaje obliczona zawartość Nmin to można zrezygnować z odpowiedniej analizy gleby.
Program zawiera dla wybranych miejscowości wieloletnie i aktualne dane pogodowe (od lipca poprzedniego roku), które będą co miesiąc aktualizowane (do końca maja). Każdy użytkownik może w obszarze "Indywidualne wartości" wstawić własne dane pogodowe. Program umożliwia także indywidualne uwzględnienie zawartości azotu w stosowanych nawozach organicznych. W zakładce "Bilans" przedstawione są wszystkie pozycje bilansowania azotu a szczególnie roczny przebieg mineralizacji N.

 

Uwaga:
Wszystkie wprowadzone dane służą tylko do aktualnych obliczeń i nie będą  trwale zapisane.
JavaScript musi być dostępny w przeglądarce i nie może być deaktywowany.
Do otworzenia danych w PDF potrzebny jest
Acrobat Reader©