- Monitoring rolnic
 

Archiwum: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014- P&L Polska 2014 - P&L Glinojeck 2015- P&L Polska 2015 - P&L Glinojeck 2016- P&L Polska 2016 - P&L Glinojeck 2017- P&L Polska 2017 - P&L Glinojeck 2018- P&L Polska

W ostatnich latach na plantacjach buraków obserwuje się coraz większe nasilenie rolnic.  Dominującymi gatunkami są: rolnica zbożówka, rolnica czopówka, rolnica panewka oraz rolnica gwoździówka. Są to szkodniki wielożerne których występowanie i nasilenie zależy od warunków siedliskowych. Czynnikami sprzyjającymi są: gleby lekkie, występujące w pobliżu plantacji buraków  zadrzewienia, łąki, lasy oraz uproszczenia w uprawie gleby.

Uszkodzenia buraków wynikające z żerowania larw i gąsienic rolnic powodują straty bezpośrednie związane z wypadaniem młodych roślin lub zaburzeniami wzrostu roślin starszych. Straty pośrednie to gnicie korzeni na polu lub pryzmach wynikające z infekcji chorób grzybowych poprzez  miejsca żerowania rolnic. Larwy w stadium L1 i L2  (zdj.1) żerują głównie na liściach sercowych natomiast od stadium L3 na powierzchni korzenia tuż pod powierzchnią ziemi a w miarę rozwoju przemieszczają się i żerują coraz głębiej (zdj.2).

Podstawowymi warunkami uzyskania wysokiej skuteczności chemicznego zwalczania rolnic jest: ustalenie terminu nalotu motyli rolnic na plantacje buraków a następnie dokładna lustracja plantacji.

Wieloletnie badania  wskazują, że termin lotu motyli I pokolenia jest bardzo zróżnicowany w poszczególnych latach i przebiega od maja do lipca. Ponieważ to zróżnicowanie dotyczy także poszczególnych rejonów w danym roku, nie jest możliwe wyznaczenie dla dużego obszaru jednego optymalnego terminu zwalczania rolnic. Precyzyjnie ustalenie początku lotu motyli można wykonać przy pomocy pułapki świetlnej tzw. samołówki. (zdj.3), których lokalizację na 2009 rok przedstawia mapa monitorowanych rejonów plantacyjnych.

Złowienie samołówką w  ciągu 2-3 dni więcej niż jednego motyla jest liczbą krytyczną wskazującą na początek lotu motyli i po dodaniu do tej daty 30-35 dni (w zależności od przebiegu pogody-szczególnie temperatur powietrza)  otrzymujemy optymalny prognozowany termin wykonania zabiegu insektycydem.

 

Najbardziej efektywne jest  zwalczanie rolnic w stadium L2, ponieważ zbyt wczesne wykonanie zabiegu grozi tym, iż cała populacja nie  zostanie zniszczona, szczególnie gdy okres lotu motyli jest bardzo rozciągnięty w czasie.

 

 

 

Bardzo ważna jest obserwacja rozwoju młodych gąsienic, tak aby nie przeoczyć stadium L2. W tym celu dwa razy w tygodniu poprzedzającym prognozowany termin zwalczania rolnic zaleca się lustrację plantacji buraków przyległych do miejscowości w których  znajdują się samołówki. Dodatkowych informacji można uzyskać u doradców surowcowych.

 

Monitoring rolnic jest prowadzony przy współpracy z Zakładem Metod Prognozowania i Rejestracji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu.

 

 

Pfeifer & Langen Polska