- Następcze działanie herbicydów Pytania / Pomoc  tel. 065 575 26 37 lub 0601 79 56 53
 
 

Tabela LIZ – Następcze działanie herbicydów zawiera informacje o wpływie na  uprawę buraków cukrowych herbicydów używanych wcześniej w przedplonach. W zależności od terminu ich zastosowania w płodozmianie wskazuje się czy możliwa jest uprawa buraków cukrowych bez żadnych ograniczeń lub wykluczona oraz jakie ewentualnie zabiegi uprawowe należy wcześniej wykonać, aby uniknąć negatywnego wpływu na buraki  ewentualnych pozostałości substancji aktywnych zawartych w glebie.

Dostęp do etykiety danego herbicydu następuje po kliknięciu w jego nazwę.

 

 

 

get