- Herbicyd – wstępne planowanie
 
 
Program "LIZ-Herbicyd-wstępne planowanie" dostępny online oblicza zapotrzebowanie na herbicydy dla zróżnicowanego spektrum zachwaszczenia spodziewanego na plantacjach buraków cukrowych. Nie zastępuje on programu "LIZ-Herbicyd", który uwzględnia zastosowanie poszczególnych herbicydów w zależności od aktualnych warunków, lecz jest tylko jego uzupełnieniem.