- Systemy uprawy gleby (program)
 

Program LIZ-Systemy uprawy buraków cukrowych ocenia przydatność różnych systemów uprawy gleby na danym stanowisku w zależności od występujących ryzyk takich jak:

  • Erozja wietrzna i wodna
  • Zamulenie i zagęszczenie gleby wiosną
  • Niedobór wody
  • Wolne ogrzewanie gleby wiosną
  • Niska zawartość próchnicy
  • Chwasty głęboko korzeniące
Program uwzględnia także stopień znaczenia w/w problemów oraz rodzaj gleby.