- Krótkie wiadomości
2006-12-30
2006-12-22
2006-12-18
2006-12-15
2006-12-13
2006-12-01
2006-11-30
2006-11-27
2006-11-25
2006-11-24
2006-11-19
2006-11-14
2006-10-31
2006-10-30
2006-10-24
2006-10-18
2006-10-10
2006-10-08
2006-10-01
2006-09-30
2006-09-21
2006-09-17
2006-09-07
2006-09-06
2006-09-05
2006-09-05
2006-08-29
2006-08-29
2006-08-28
2006-08-25
2006-08-23
2006-08-21
2006-08-14
2006-08-11
2006-08-09
2006-08-07
2006-08-07
2006-08-07
2006-08-04
2006-07-31
2006-07-26
2006-07-25
2006-07-20
2006-07-18
2006-07-14
2006-07-14
2006-07-12
2006-07-10
2006-07-05
2006-07-04
2006-07-02
2006-07-02
2006-06-28
2006-06-27
2006-06-27
2006-06-27
2006-06-21
2006-06-21
2006-06-12
2006-06-08
2006-06-06
2006-06-02
2006-06-02
2006-06-01
2006-06-01
2006-05-30
2006-05-29
2006-05-26
2006-05-24
2006-05-23
2006-05-22
2006-05-19
2006-05-17
2006-05-15
2006-05-10
2006-05-10
2006-05-10
2006-05-04
2006-05-03
2006-05-02
2006-04-30
2006-04-30
2006-04-27
2006-04-25
2006-04-24
2006-04-20
2006-04-19
2006-04-19
2006-04-18
2006-04-18
2006-04-14
2006-04-10
2006-04-10
2006-04-07
2006-04-07
2006-04-05
2006-03-31
2006-03-29
2006-03-28
2006-03-22
2006-03-20
2006-03-14
2006-03-14
2006-03-13
2006-03-10
2006-03-10
2006-02-28
2006-02-24
2006-02-22
2006-02-15
2006-02-13
2006-02-04
2006-02-03
2006-01-27
2006-01-25
2006-01-23
2006-01-12
2006-08-21 Uwaga na choroby grzybowe liści buraków!!! Drukuj
   

 

Z względu na nietypowy - opóźniony przebieg wegetacji buraków w bieżącym roku, spowodowany skutkami długotrwałej suszy ustalone progi szkodliwości porażenia chorobami grzybowymi liści (chwościkiem buraka, brunatną plamistością)  po  przekroczeniu których należy wykonać oprysk fungicydem są nie adekwatne.

Zwalczanie w/w chorób należy przeprowadzić odwrotnie w momencie pojawienia się na liściach pierwszych objawów, które najwcześniej można zaobserwować na roślinach w miejscach pryzmowania buraków w poprzednich latach.

Aktualne warunki pogodowe sprzyjają szybkiemu, trudnemu do kontrolowania rozwojowi chorób grzybowych liści.

Nie pozwólmy na straty cukru na polu i zmniejszenie zysku z uprawy buraków!!!

Zalecamy stosowanie preparatów takich jak: Alert 375 SC, Allegro 250 SC oraz Duett 250 SC, których bardzo wysoka skuteczność wynika z zawartości dwóch substancji biologicznie czynnych.