- Krótkie wiadomości
2017-12-23
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-01
2017-11-18
2017-11-13
2017-10-31
2017-10-25
2017-10-09
2017-09-29
2017-09-22
2017-09-14
2017-09-12
2017-09-04
2017-08-25
2017-08-17
2017-08-14
2017-08-10
2017-07-28
2017-07-21
2017-07-13
2017-07-07
2017-07-03
2017-06-19
2017-06-15
2017-06-05
2017-05-30
2017-05-25
2017-05-23
2017-05-16
2017-05-10
2017-04-28
2017-04-26
2017-04-18
2017-04-11
2017-04-04
2017-03-26
2017-03-21
2017-03-07
2017-02-21
2017-02-17
2017-02-01
2017-01-23
2017-01-17
2017-06-19 Buraki potrzebują boru!!! Drukuj
   
Nawożenie buraków borem jest konieczne nie tylko z powodu bardzo z małej  zasobności w glebie lecz także słabej dostępności dla roślin szczególnie: w warunkach suszy, pH gleby >7,0 oraz zawartości próchnicy pow. 2,5%. Burak cukrowy przy plonie ok. 65 t/ha pobiera ok. 600g boru. Aby uniknąć objawów niedoboru w postaci zgorzeli liści sercowych (zdj.) należy zastosować zabiegi dolistne w ilości przynajmniej 3 l,kg/ha w postaci wysokoprocentowych preparatów np. ADOB Bor 150, Solubor DF, Foliarel B, Ekolist Mono Bor, Ekosol wysokoborowy MAX, Missibor DF, Bolero, Agravita Bor 15. W/w dawkę najlepiej podzielić na 2 zabiegi po 1,5 l,kg/ha wykonane w odstępie 14 dni. Z borem należy zastosować takie mikroelementy jak Mn, Zn, Cu koniecznie  w formie chelatów. Nawozem spełniającym ten warunek jest np. nawóz Burak Plus. W przypadku stosowania innych nawozów z borem należy wykonać próbę mieszania. Powstanie zawiesiny oznacza, że nie wszystkie składniki pokarmowe w nawozie zostaną przez roślinę pobrane.