- Krótkie wiadomości
2017-12-23
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-01
2017-11-18
2017-11-13
2017-10-31
2017-10-25
2017-10-09
2017-09-29
2017-09-22
2017-09-14
2017-09-12
2017-09-04
2017-08-25
2017-08-17
2017-08-14
2017-08-10
2017-07-28
2017-07-21
2017-07-13
2017-07-07
2017-07-03
2017-06-19
2017-06-15
2017-06-05
2017-05-30
2017-05-25
2017-05-23
2017-05-16
2017-05-10
2017-04-28
2017-04-26
2017-04-18
2017-04-11
2017-04-04
2017-03-26
2017-03-21
2017-03-07
2017-02-21
2017-02-17
2017-02-01
2017-01-23
2017-01-17
2017-07-03 Uwaga na następcze działanie herbicydów!!! Drukuj
   

Planując uprawę  buraków cukrowych w następnych latach należy koniecznie przeanalizować jakie  herbicydy zostały dotychczas zastosowane w przedplonach na wybranych polach i czy nie będą miały wpływu na uszkodzenia buraków a nawet konieczność likwidacji plantacji. Najwięcej  uszkodzeń, które wynikają z następczego działania herbicydów-pozostałości w glebie substancji aktywnych występuje w przypadku, gdy buraki cukrowe następują po kukurydzy (zdj.) i zbożach.  Wpływ na całkowity rozkład herbicydów w glebie i tym na negatywne następcze oddziaływanie na rośliny ma  wiele czynników między innymi:

 Termin zastosowania herbicydu

·  Przebieg pogody w całym sezonie wegetacyjnym oraz do terminu siewu rośliny następczej

·  Rodzaj gleby, zawartość próchnicy i świeżej materii organicznej (np. słomy, mulczu,)

·  Stosowany  system uprawy gleby (głębokość i intensywność wykonanych zabiegów oraz termin ich wykonania)

W celu uniknięcia problemów w uprawie buraków prosimy już teraz o sprawdzenie przy pomocy tabeli LIZ- Następcze działanie herbicydów czy takie ryzyko istnieje oraz czy ewentualnie po wykonaniu odpowiedniej uprawy gleby można je wykluczyć. Informacje w tym zakresie podane są w tabeli poprzez odpowiednie kolory i oznaczenia-kolor czerwony wyklucza uprawę buraków cukrowych oraz komentarz. Szczegółowe informacje o danym preparacie zawarte są w etykiecie stosowania dostępne pod załączonym linkiem na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.