- Krótkie wiadomości
2017-12-23
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-01
2017-11-18
2017-11-13
2017-10-31
2017-10-25
2017-10-09
2017-09-29
2017-09-22
2017-09-14
2017-09-12
2017-09-04
2017-08-25
2017-08-17
2017-08-14
2017-08-10
2017-07-28
2017-07-21
2017-07-13
2017-07-07
2017-07-03
2017-06-19
2017-06-15
2017-06-05
2017-05-30
2017-05-25
2017-05-23
2017-05-16
2017-05-10
2017-04-28
2017-04-26
2017-04-18
2017-04-11
2017-04-04
2017-03-26
2017-03-21
2017-03-07
2017-02-21
2017-02-17
2017-02-01
2017-01-23
2017-01-17
2017-07-13 Czas na zwalczanie chwościka buraka!!! Drukuj
   

Wyniki pierwszego monitoringu chwościka buraka (Cercospora beticola) z 11 lipca wykazały, że w rejonach plantacyjnych: Dobre, Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka, Środa, wystąpiły już pierwsze objawy występowania tej grzybowej choroby liści (zdj.).

Dotychczasowy przebieg pogody i prognoza na najbliższy okres sprzyja rozwojowi chwościka buraka. Porażenia chorobą najwcześniej można spodziewać się:

  • na polach, gdzie buraki cukrowe uprawiane są częściej niż co 4 lata (szczególnie buraki po burakach)
  • w rejonach o dużym nasileniu tej choroby w latach poprzednich i mało skutecznym jej zwalczaniu
  • na polu w miejscu składowania pryzm buraków w poprzednich latach
  • na plantacjach z odmianami bez tolerancji na chwościka buraka
  • w lokalizacjach, które sprzyjają utrzymywaniu się dużej wilgotności powietrza w ciągu dnia (rejony łąk, zbiorników  wodnych)

Zwalczanie chwościka buraka jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy oprysk fungicydem systemicznym zostanie wykonany  już przy wystąpieniu  pierwszych porażonych roślinach. Wszystkie fungicydy posiadają zdecydowanie lepsze działanie zapobiegawcze, niż lecznicze.