- Krótkie wiadomości
2017-12-23
2017-12-15
2017-12-12
2017-12-01
2017-11-18
2017-11-13
2017-10-31
2017-10-25
2017-10-09
2017-09-29
2017-09-22
2017-09-14
2017-09-12
2017-09-04
2017-08-25
2017-08-17
2017-08-14
2017-08-10
2017-07-28
2017-07-21
2017-07-13
2017-07-07
2017-07-03
2017-06-19
2017-06-15
2017-06-05
2017-05-30
2017-05-25
2017-05-23
2017-05-16
2017-05-10
2017-04-28
2017-04-26
2017-04-18
2017-04-11
2017-04-04
2017-03-26
2017-03-21
2017-03-07
2017-02-21
2017-02-17
2017-02-01
2017-01-23
2017-01-17
2017-12-12 Wyniki doświadczeń odmianowych 2017 z COBORU !!! Drukuj
   

Centralny Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wyniki tegorocznych doświadczeń porejestrowych odmian nasion buraka cukrowego prowadzonych łącznie z przemysłem cukrowniczym. Na załączonych diagramach prezentujemy syntetyczne zestawienie wyników 18 odmian (relatywnie do średniej z wszystkich odmian). Diagram nr 1 informuje o plonie biologicznym cukru i polaryzacji, nr 2 przedstawia natomiast: plon technologiczny cukru, wydajność cukru, zawartość azotu aminokwasowego, straty cukru do melasu (SDM).