- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-02-27 Czy można zimą nawozić pod buraki ? Drukuj
   

 

Aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie zakazują w okresie zimy  wysiewu nawozów mineralnychfosforowych, potasowych, wapniowych na polach przeznaczonych pod buraki cukrowe. Zabrania się natomiast stosowania w/w nawozów mineralnych w przypadku gleb:
  • zalanych wodą
  • przykrytych śniegiem
  • zamarzniętych do głębokości  30cm          
  • oraz podczas opadów deszczu
Płytko zamarznięta gleba daje okazję do wykonania nawożenia bez uszkodzeń jej struktury. Zastosowanie w tym czasie uzupełniającej dawki wapna w ilości 250-300 kg/ha CaO zwiększa dla roślin w początkowym okresie wegetacji znacząco dostępność  składników pokarmowych oraz stabilizuje strukturę gleby. Dawki  nawozów powinny być zawsze oparte o analizę gleby i potrzeby pokarmowe roślin. Program LIZ-Dungpro umożliwia dokładnie ustalenie optymalnej dawki.