- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-03-12 Skutecznie zastosować glifosat !!! Drukuj
   
Na  większości pól pokrytych mulczem z międzyplonu i przeznaczonych pod buraki cukrowe konieczne będzie zwalczanie chwastów, samosiewów zbóż herbicydem zawierającym glifosat. Dla skutecznego działania s.a. glifosat minimalna temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5-7oC, (po ruszeniu wegetacji chwastów) a po wykonaniu zabiegu nie  są wskazane  przymrozki. Wykonanie oprysku powinno nastąpić najpóźniej ok.6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub do 3 dni po siewie buraków.
 
 Skuteczność zabiegu jest najlepsza gdy: 
  • ilość użytej wody będzie w przedziale 100-150 l/ha - im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu.
  • z herbicydem Roundup 360 SL lub jego odpowiednikami o tej samej ilości s.a. będzie zastosowany wielofunkcyjny adiuwant neutralizujący szkodliwe działanie twardej wody np. AS 500 SL 1-1,5 l/ha. (patrz wideo). Jeżeli nie zastosujemy w/w adiuwanta to konieczny jest przynajmniej siarczan amonu w dawce 5kg/ha.
Dawka herbicydu powinna być zawsze dostosowana do gatunków i fazy rozwojowej chwastów występujących na polu (wg etykiety danego preparatu).
Uwaga: z herbicydami zawierającymi glifosat nie należy stosować adiuwantów olejowych, ponieważ mogą zmniejszyć skuteczność zwalczania chwastów !