- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-03-21 Zapobiegać błędom w uprawie gleby! Drukuj
   

                                              

Zniszczenie struktury gleby wiosną lub jej przesuszenie znacząco zmniejsza szanse na uzyskanie wysokich plonów buraków cukrowych. Dlatego powinno przestrzegać się następujących zasad:

  • Termin wykonania uprawy przedsiewnej zależy dostosować do możliwości wjazdu na pole i stanu wilgotności gleby.
  • Należy dążyć do tego, aby uprawa przedsiewna ograniczała się do jednego płytkiego zabiegu agregatem uprawowym (zdj.1) Na glebach lekkich nie należy stosować agregatów aktywnych takich jak rototiller, cykloiller, itp
  • W przypadku, gdy powierzchnię pola pokrywa duża ilość mulczu z międzyplonu przy wyborze terminu uprawy należy brać pod uwagę także stopień jego uwilgotnienia. Można rozważyć zaniechanie uprawy i siew buraków wykonać bezpośrednio w mulcz siewnikiem z krojami talerzowymi.
  • W przypadku, gdy duża wilgotność gleby uniemożliwiła wykonanie orki jesienią można ją wykonać wiosną, ale w takich warunkach, które nie spowodują zamazania gleby, zgęszczenia podglebia i tworzenia się podeszwy płużnej. Należy pamiętać, że na glebach lżejszych skutkuje to często niedoborem wody w późniejszym okresie wegetacji

Alternatywnym rozwiązaniem jest uprawa pasowa – gdzie w jednym przejeździe ciągnika wykonuje się wąskie spulchnienie gleby, nawożenie pod korzeń ( w zależności od typu agregatu 1 lub 2 nawozy) oraz siew buraków (zdj.2). Dzięki tej technologii  chronimy strukturę gleby, zabezpieczamy ją przed erozjami oraz przesuszeniem i zmniejszmy koszty. Zainteresowanych tą technologią prosimy o kontakt z działem surowcowym.

                                       

            zdj.1  zdj.2