- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-03-29 Optymalna dawka azotu wg LIZ-Npro!!! Drukuj
   

Nawożenie buraków cukrowych azotem ma istotny wpływ nie tylko na poziom plonowania buraków ale zwłaszcza na jakość korzeni czyli zawartość cukru oraz tzw. melasotworów - sodu, potasu, azotu α-aminowego. Melasotwory a szczególnie azot α-aminowy, najmocniej wpływa na ilości cukru wydobywalnego i ma wpływ na wysokość ceny za dostarczone przez plantatora buraki.

Optymalną dawkę azotu wyliczoną metodą bilansu najłatwiej ustalić przy pomocy programu LIZ-Npro.

Pogram w obliczeniach dla zakładanego plonu korzeni i zawartości cukru uwzględnia między innymi:
• kategorię gleby, stan struktury gleby oraz zawartość próchnicy
• przedplon buraków, wysiane międzyplony i sposób ich zagospodarowania
• poziom i częstotliwość stosowania nawożenia organicznego
• przebieg pogody (opady i temperaturę) dla wybranych lokalizacji meteo
W zakładce ,,wartości indywidualne”, każdy użytkownik może wstawić własne wartości pogodowe, wyniki zawartości azotu z nawozów organicznych oraz szacowany poziom strat formy amonowej przy ich aplikacji do gleby. Wyniki doświadczeń ścisłych oraz plony cukru wydobywalnego uzyskane przez plantatorów, którzy korzystali dotychczas z zaleceń LIZ-Npro wskazują, że jest to dobra praktyczna pomoc doradcza w ustaleniu optymalnej dawki azotu.