- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-04-09 Siewy rozpoczęte !!! Drukuj
   

 

Dotychczasowy przebieg pogody (zbyt wilgotna gleba i opady deszczu,) nie sprzyja siewom buraków szczególnie na glebach cięższych, jednak w systemach bezorkowych szybciej można wjechać w pole. W porównaniu do roku ubiegłego na dzień 8 kwietnia procent zasianego areału jest zdecydowanie niższy i średnio w rejonie plantacyjnym cukrowni Glinojeck wynosi 12%, natomiast w rejonie Wielkopolski ok.9%. Prognoza na bieżący tydzień jest jednak bardzo optymistyczna, gdyż zapowiadane są temperatury powietrza powyżej 200C bez opadów. W związku z powyższym należy spodziewać się szybszych wschodów buraków niż w roku ubiegłym.  W celu ustalenia optymalnej dawki azotu mineralnego zapraszamy do korzystania z programu LIZ-Npro.