- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-04-27 Czysty opryskiwacz od środka!!! Drukuj
   

Zwalczanie chwastów w burakach cukrowych często przeplata się z innymi zabiegami, najczęściej odchwaszczaniem zbóż ozimych i jarych oraz kukurydzy. W takich przypadkach należy zwrócić szczególną uwagę na „czystość” opryskiwacza. . Używanie zanieczyszczonego opryskiwacza stwarza bardzo duże ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia buraków. Po każdym zabiegu herbicydowym w innej uprawie należy wykonać dokładne mycie całego opryskiwacza. Szczególną uwagę należy zwrócić na filtry i przewody. Konieczne jest użycie specjalistycznych preparatów myjących, które nie tylko usuwają osady i zanieczyszczenia lecz także neutralizują pozostałości pestycydów. Na rynku mamy dostępnych wiele takich preparatów, jednym z nich jest preparat Czysty opryskiwacz, który oprócz właściwości myjących i neutralizujących zapewnia również konserwację elementów opryskiwacza.