- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-05-09 Uzupełniająca dawka azotu!!! Drukuj
   
 

Uzupełniające nawożenie azotem buraków cukrowych - jeżeli istnieje jeszcze potrzeba należy wykonać w fazie 4-6 liści właściwych. Późniejszy termin stosowania ma już mniejszy wpływ na przyrost plonu korzeni, natomiast zawsze pogarsza jakość korzeni. Przenawożenie buraków azotem powoduje straty w plonie cukru wydobywalnego i pogarsza opłacalność uprawy.

Na wysokość uzupełniającej dawki azotu wpływa:

  • ilość azotu (mineralnego i organicznego) dotychczas zastosowanego na danym polu
  • aktualny stan struktury gleby, ponieważ zagęszczenie zmniejsza poziom mineralizacji azotu w glebie
  • obsada roślin na 1ha
  • planowany termin zbioru buraków
  • zakładany plon korzeni i zawartość cukru
  • dotychczasowy przebieg pogody (opady, temperatura), która wpływa na mineralizację azotu

Ponieważ trudno jest samemu ocenić wpływ w/w czynników na wysokość uzupełniającej dawki azotu, dlatego należy skorzystać z sprawdzonego w praktyce programu LIZ-Npro. Oprócz opadów i temperatury powietrza z regionalnych stacji meteo program umożliwia, także wstawienie własnych danych w zakładce ,,Wartości indywidualne„. Najbardziej efektywnie będzie działał azot zastosowany w takich nawozach jak : saletra wapniowa, saletra amonowa.