- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-05-10 Oferta usługi pielnikiem !!! Drukuj
   

Informujemy o możliwości skorzystania z usługi pielnikiem 12 rzędowym ROW-Master firmy Bednar wyposażonego w elektroniczną kontrolę prowadzenia CULT-CAM. Oprócz zwalczania chwastów – szczególnie burakochwastów pielnikiem można poprawić zagęszczoną strukturę gleby powstałą w wyniku lokalnych intensywnych opadów i gradobicia.  Cena usługi za 1 ha wynosi 126 zł/ha netto  w rozliczeniu za dostarczone buraki. Warunkiem koniecznym do wykonania w/w usługi jest siew buraków cukrowych wykonany siewnikiem 12 rzędowym. Więcej informacji w tym zakresie  udzielają doradcy rejonowi.