- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-05-10 Uwaga na wybór herbicydów przed uprawą buraków!!! Drukuj
   

Maj to miesiąc w którym wykonujemy zabiegi ochrony herbicydowej w kukurydzy, po której coraz częściej uprawiamy buraki cukrowe. Pomimo zaleceń przekazanych w meldunku z dnia 19 stycznia br. w tym sezonie ponownie wystąpiły  przypadki uszkodzeń buraków cukrowych wskutek następczego działania herbicydów, szczególnie po kukurydzy. W związku z tym ponownie apelujemy o przemyślany wybór preparatów stosowanych w roślinach uprawianych w płodozmianie z burakami. W ich wyborze należy się wspierać tabelą LIZNastępcze działanie herbicydów , która ułatwia szybkie sprawdzenie po jakich preparatach i czasie od ich zastosowania oraz zabiegach uprawowych można bezpiecznie uprawiać buraki cukrowe. Szczegółowe informacje o danym preparacie zawarte są w etykiecie stosowania dostępne pod załączonym linkiem na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.