- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-05-23 Uwaga mszyce!!! Drukuj
   
Powrót ciepłej i słonecznej pogody spowodował pojawienie się na niektórych plantacjach mszycy trzmielinowej (Aphis fabae ). Na dynamiczny rozwój populacji wpływa wzrost temperatury w dzień w zakresie 20-25 oC. Szczególne zagrożone są buraki cukrowe uprawiane w pobliżu sadów, lasów, użytków zielonych. Pierwszym objawem żerowania mszyc są skręcające się, zdeformowane liście buraków (zdj.) - szczególnie sercowe. Uszkodzenia wynikające z wysysania soków przez mszyce powodują słaby wzrost roślin, co jest szczególnie niebezpieczne dla roślin młodocianych. Mszyca – zwłaszcza brzoskwiniowa (Myzus prsicae) jest także wektorem wirusów (wirusa nekrotycznej żółtaczki buraka, wirusa łagodnej żółtaczki buraka). Przy opanowaniu przez mszycę powyżej 15 % roślin należy niezwłocznie wykonać oprysk odpowiednim insektycydem. W związku z powyższym prosimy o wykonanie lustracji plantacji.