- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-06-01 OGŁOSZENIE O WYNIKU WYBORÓW KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ Drukuj
   

Na podstawie § 25 REGULAMINU WYBORÓW KANDYDATA NA PRZEDSTAWICIELA PLANTATORÓW W RADZIE NADZORCZEJ PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. Komisja Wyborcza ogłasza, że w wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 29 i 30.05.2018 r. kandydatem plantatorów na członka Rady Nadzorczej Pfeifer & Langen Polska S.A. został pan Antoni Grzebisz.