- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-06-19 Podsumowanie Dnia Pola!! Drukuj
   

Tegoroczny Dzień Buraka Pfeifer & Langen Polska S.A. odbył się w Gospodarstwie Rolnym Moniki i Pawła Szwarczewskich z Watkowa w gminie Gołymin Ośrodek (rejon plantacyjny cukrowni Glinojeck).

Na polu demonstracyjnym zostały przedstawione przede wszystkim tematy dotyczące agrotechniki buraka cukrowego począwszy od prezentacji najnowszych odmian, programów ochrony herbicydowej poprzez warianty nawożenia i systemy uprawy konserwującej gleby. Cała plantacja buraków cukrowych została przygotowana w technologii bezorkowej, w różnych wariantach siewu w mulcz oraz w uprawie pasowej.

Tematem przewodnim w tzw. „Namiocie edukacyjnym” były możliwości zastosowania precyzyjnego rolnictwa między innymi: systemy nawigacji, analizy gleby i mapowania pól, zmiennego dawkowania nawozów, monitoringu upraw z wykorzystaniem dronów i zdjęć satelitarnych.

Odbył się też krótki pokaz polowy w którym zaprezentowano technologię uprawy i zbioru mieszanki Futer Nova 11 uprawianej w międzyplonie w połączeniu z siewem pasowym kukurydzy po jej zbiorze. Technologia ta może być alternatywą dla gospodarstw z hodowlą zwierząt, które nie chcąc rezygnować z uprawy buraka cukrowego mogą zapewnić sobie niezbędną ilość paszy dla bydła.

Prezentację i pokazy uzupełniła  wystawa maszyn do uprawy, siewu, pielęgnacji  i zbioru buraków cukrowych.

Dzień Pola jest doskonałą okazją dla plantatorów do wymiany doświadczeń i poznania nowych rozwiązań w uprawie buraków. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i zapraszamy  na kolejne edycje.