- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-06-29 Uszkodzenia liści buraków !!! Drukuj
   

W ostatnich dniach opady deszczu w wielu rejonach znacznie poprawiły stan wegetacji buraków, szczególnie na glebach lekkich. Na plantacjach, gdzie skutki suszy były szczególnie dotkliwe dla roślin obserwuje się nie regularne place z żółto-brązowymi przebarwieniami dużych powierzchni liści, wyraźnie oddzielonych od zdrowej tkanki. Bardzo często  na ziemi leżą także uschnięte liście z zewnętrznych okółków. Jest to efekt oparzeń słonecznych tzw. efektu soczewkowego występującego, gdy na powierzchni mocno zwiędniętych liści pozostają dłuższy czas krople wody przy jednoczesnym silnym nasłonecznieniu (zdj.1,2). Uszkodzone liście są zawsze dobrym siedliskiem dla patogenów powodujących różne choroby, na które nie ma żadnych skutecznych preparatów (zdj.3). W przypadku wątpliwości w ocenie chorób liści prosimy o kontakt z doradcą surowcowym.

Prawidłowe rozpoznanie chorób liści buraków ułatwia także program LIZ-Choroby i uszkodzenia
                             zdj.1,2
 
                                                                                                                                                                                                                                                 zdj.3