- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-06-29 Zwalczyć przędziorka !!! Drukuj
   

 W rejonie gmin Choceń, Chodecz, Kowal, Lubień należących do powiatu: Włocławek (kujawsko-pomorskie) w ostatnim tygodniu nasiliły się objawy żerowania przędziorka chmielowca na plantacjach buraka cukrowego. W tym rejonie występuje szczególnie długo okres suchej i słonecznej pogody, co sprzyja rozwojowi tego szkodnika - w ostatnich latach obserwuje się nasilenie jego populacji. Przędziorki zaczynają żerowanie od brzegu pola, na spodniej części blaszki liściowej (zdj.), gdzie widoczny jest delikatny oprzęd. Początkowo uszkodzenia obserwuje się w postaci małych, jasnych i nieregularnych plam, a okresie późniejszym  uszkodzone liście ulegają deformacji, brunatnieją i stopniowo zasychają. Objawy uszkodzeń można pomylić bardzo często z wpływem suszy. Masowe żerowanie przędziorka wpływa na zmniejszenie plonów korzeni i niższą zawartość cukru.

Jedynym insektycydem zarejestrowanym do zwalczania przędziorków w burakach cukrowych jest ORTUS 05 S.C. o działaniu kontaktowym i żołądkowym w dawce 1,5-1,8 l/ha. Na liściach działa powierzchniowo i zwalcza jedynie wszystkie ruchome stadia rozwojowe tego szkodnika. Skuteczność zabiegu zależy od technicznej strony, gdyż oprysk musi dotrzeć pod spód liścia. Dlatego zleca się stosowanie:

·         rozpylaczy  eżektorowych dwustrumieniowych wytwarzających ultra drobną kroplę przy wydatku wody 400 l/ha

·         wyższego ciśnienia roboczego np. 6 barów

·         dodatek adiuwanta zwilżającego np. ENTO MAXX pH, Slippa