- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-07-12 Początek rozwoju chwościka buraka!!! Drukuj
   

Wyniki pierwszego monitoringu chwościka buraka (Cercospora beticola) z 10 lipca wykazały, że w rejonach plantacyjnych:Ciechanów, Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka, Środa, Wocławek, wystąpiły już pierwsze objawy występowania tej grzybowej choroby liści (zdj.).

Opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach oraz prognozowany przebieg pogody na najbliższy okres będzie sprzyjał rozwojowi chwościka buraka. Porażenia chorobą najwcześniej można spodziewać się:

  • na polach, gdzie buraki cukrowe uprawiane są częściej niż co 4 lata (szczególnie buraki po burakach)
  • w rejonach o dużym nasileniu tej choroby w latach poprzednich i mało skutecznym jej zwalczaniu
  • na polu w miejscu składowania pryzm buraków w poprzednich latach
  • na plantacjach z odmianami bez tolerancji na chwościka buraka
  • w lokalizacjach, które sprzyjają utrzymywaniu się dużej wilgotności powietrza w ciągu dnia (rejony łąk, zbiorników  wodnych)

Zwalczanie chwościka buraka jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy oprysk fungicydem systemicznym zostanie wykonany  już przy wystąpieniu na plantacji buraków cukrowych pierwszych porażonych roślinach. Wszystkie fungicydy posiadają zdecydowanie lepsze działanie zapobiegawcze, niż lecznicze.