- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-07-13 Skutecznie zwalczać chwościka buraka!!! Drukuj
   

 O skuteczności zwalczania chwościka buraka decyduje szereg czynników z czego najważniejsze to:

  • termin wykonania zabiegu, zwłaszcza pierwszego
  • rodzaj substancji aktywnej preparatu i wysokość dawki
  • rodzaj rozpylaczy
  • ilość i jakość wody

 

W celu pokrycia całej powierzchni liści fungicydem należy zastosować rozpylacze o rozmiarach 02-03 oraz ilość wody - min. 250-300 l/ha. Wybór właściwego rozpylacza do posiadanego w gospodarstwie typu opryskiwacza (decyduje max poziom ciśnienia roboczego), ułatwia tabela znajdująca się w broszurze herbicydowej.

Fungicydy systemiczne należy aplikować na buraki tylko, gdy liście posiadają turgor. W przypadku bardzo wysokich temperatur powietrza rośliny odzyskują pełen turgor najczęściej późnym wieczorem lub w nocy. Oprysk należy tak zaplanować, aby w ciągu ok. 2 godz. po wykonaniu nie wystąpiły opady deszczu. Oprysk może być wykonany, gdy na liściach jest drobna rosa, jednak wtedy bez użycia adiuwanta – gdyż zwiększenie stopnia pokrycia może spowodować łączenie się kropel rosy i spływanie wraz z cieczą roboczą z powierzchni liścia.

Jeżeli rosa nie występuje to celowe jest zastosowanie odpowiedniego adiuwanta np.wielofuncyjnego Lewar pH Fungi, który:

     ·        zwiększa zatrzymanie kropel opryskowych na liściach i zapobiega szybkiemu wysychaniu

·        zwiększa stopień pokrycia i zwilżenia liści poprzez ciecz opryskową

·        zwiększa wnikanie substancji aktywnej do komórek liścia