- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-07-23 Wybrać optymalną technologię uprawy!!! Drukuj
   

 

Okres pożniwny to właściwy czas na podjęcie decyzji odnośnie wyboru systemu uprawy buraków cukrowych. Optymalnie dobrana technologia uprawy gleby dla danego pola – stanowiska umożliwia eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń mających wpływ na obniżkę plonów. Najczęściej są to:

  • erozja, zaskorupienie, zamulenie
  • zagęszczenie gleby
  • niedobór wody
  • niski poziom próchnicy

Długi okres suszy w wielu rejonach - w czerwcu i I dek. lipca  wykazał, że buraki w uprawach bezorkowych, uprawie pasowej, siewie bezpośrednio w mulcz lepiej reagowały na niedobór wody z opadów atmosferycznych. Ponieważ na przebieg pogody nie mamy wpływu wszystkie działania w zakresie uprawy muszą  skupić się na ochronie zasobów wody w glebie.

Bardzo ważnym kryterium wyboru systemu technologii pod buraki cukrowe są także koszty oraz wpływ systemu uprawy gleby na poprawę lub zachowanie żyzności gleby. Pomocą w wyborze optymalnej technologii uprawy gleby jest broszura oraz program komputerowy LIZ-Systemy uprawy gleby