- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-07-26 Czas na wysiew wapna !!! Drukuj
   

 

Okres pożniwny po zbiorze przedplonu to optymalny czas na reaktywację gleby poprzez wapnowanie. Do tego zabiegu szczególnie zalecane jest wapno defekosaturacyjne, które jest produktem ubocznym przy produkcji buraków cukrowych. Wapno to działa  znacznie szybciej jak inne odmiany wapna i  dlatego zapewnia w krótszym czasie właściwą wartość pH dla danej kategorii gleby.

Dodatkowe korzyści z zastosowania wapna defekosaturacyjnego to:

·         optymalizacja struktury gleby (redukcja zamulenia i zaskorupienia)

·         zapewnienie stabilnej gruzełkowatej struktury gleby

·         poprawa stosunków wodno-powietrznych w glebie

·         aktywacja składników pokarmowych w glebie

·         zwiększenie  żyzność gleby

·         przyśpieszenie ogrzewania i osuszania gleby wiosną

Więcej informacji dotyczącego stosowania wapna defekosaturacyjnego dostępne jest w naszej broszurze.