- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-08-03 Analiza gleby podstawą optymalnego nawożenia!!! Drukuj
   

Żniwna dobiegają końca a więc jest to optymalny czas na pobranie prób gleby w celu wykonania analizy na jej zasobność w podstawowe składniki pokarmowe (P, K, Mg) oraz oznaczenia wartości pH. Wyniki analiz gleby umożliwiają  optymalne  ustalenie poziomu nawożenia mineralnego pod uprawę buraków cukrowych oraz pozostałych roślin występujących w płodozmianie. Wyniki analiz z poprzednich lat wskazują, że część  gleb na których uprawiamy buraki cukrowe wymaga regulacji odczynu oraz podniesienia zasobności w potas. Wczesne wykonanie analizy pozwala nam zweryfikować stan naszego pola i w czas wykonać niezbędne nawożenie. Plantatorów zainteresowanych wykonaniem analiz gleby przez profesjonalną firmę prosimy o kontakt z doradcą.