- Krótkie wiadomości
2018-12-27
2018-12-24
2018-12-18
2018-12-10
2018-12-01
2018-11-15
2018-11-08
2018-10-24
2018-10-18
2018-10-03
2018-09-20
2018-09-12
2018-09-03
2018-08-28
2018-08-26
2018-08-15
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-13
2018-07-12
2018-06-29
2018-06-29
2018-06-19
2018-06-11
2018-06-01
2018-05-28
2018-05-28
2018-05-23
2018-05-22
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-10
2018-05-09
2018-04-30
2018-04-28
2018-04-27
2018-04-15
2018-04-09
2018-03-29
2018-03-21
2018-03-12
2018-02-27
2018-02-06
2018-01-19
2018-01-08
2018-08-15 Zwalczyć samosiewy rzepaku!!! Drukuj
   
Dotychczasowy przebieg pogody sprzyjał bardzo intensywnemu rozwojowi samosiewów rzepaku. Aby zapobiec rozmnożeniu się mątwika burakowego na polach, które są przewidziane w płodozmianie z burakami cukrowymi należy w odpowiednim czasie przerwać przerwać ich wegetację (mechanicznie lub chemicznie). Zabieg powinien zostać wykonany zanim  suma dziennych średnich temperatur gleby liczonych powyżej 8 oC, (zmierzonych na głębokości 10 cm)  od momentu wschodów samosiewów przekroczy 300oC. Program LIZ–Samosiewy rzepaku, ułatwia bardzo szybko ustalenie optymalnego terminu wykonania zabiegu
                                                                       .